O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Mamy czas” zostało zarejestrowane 13 lipca 2010 roku. Jego powołanie wyniknęło z rocznej działalności nieformalnego Klubu Mam i Tatusiów z Bielan, którego spotkania odbywały się od lutego 2009 roku.

Nasze cele:
Chcemy tworzyć na Bielanach miejsce przyjazne małym dzieciom i ich rodzicom.
Chcemy w sposób wszechstronny pomagać rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąży i dzieciom poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

Zobacz statut stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Mamy Czas”
ul. Marymoncka 47/17
01- 868 Warszawa
NIP: 1182042713
REGON: 142495201
KRS: 0000360631

Konto bankowe 83 1140 2017 0000 4102 1191 0611

Zarząd:
– Joanna Leszczyńska-Kudłaciak,
– Agnieszka Kielich,
– Alicja Sakowska.

Komisja Rewizyjna:

– Maria Makowska

– Donata Wojtyńska

– Joanna Dominiak