Bawmy się!

Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci, zabawy sensoryczne dla dzieci do 1 roku i 2-3 miesięcy wraz z rodzicami lub opiekunami. PŁATNE. 

Świat poznajemy za pomocą zmysłów, często nieświadomie. Dlatego też tak ważne są ćwiczenia uwrażliwiające zmysły. W naszym współczesnym świecie dzieci mają coraz mniej doświadczeń, które mogłyby przeżywać wszystkimi zmysłami. Dzieci powinny patrzeć, słyszeć, wąchać, dotykać i smakować otaczający je świat. W Naszym projekcie proponujemy  sposoby, w jakie dzieci mogą nauczyć się uwrażliwiać swoje zmysły poprzez zabawę. Celem zaplanowanych zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysły jest budzenie ciekawości, radości eksperymentowania, rozwijanie zdolności postrzegania, poprawa precyzyjności ruchowej, wzmacnianie palców, rozwijanie wrażliwości dotykowej, smakowej i słuchowej, rozwój aktywności ruchowej oraz poprawa orientacji w schemacie własnego ciała.

Rola zmysłów jest nieoceniona w życiu każdego człowieka, a w okresie dzieciństwa jest inspirującą wędrówką po świecie pełnym wrażeń. Są one bazą doświadczeń – im więcej dziecko spostrzeże za pomocą różnych zmysłów, tym lepiej będzie funkcjonowało oraz lepiej będzie rozumiało otaczający je świat. Sprawniej będzie komunikowało się z otoczeniem, wyrażało swoje potrzeby. Zwiększy się jego aktywność poznawcza, motywacja do działania. Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów zakłócają, a często uniemożliwiają dzieciom nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Można zatem powiedzieć, że zmysły są przewodnikiem dziecka po świecie.

Zajęcia są odpłatne – 110 zł (4 spotkania  x 1h).

Jednorazowe wejście 30 zł.

Kiedy: ŚRODY godz. 12.30-13.30 

Na zajęcia prowadzimy zapisy mailowo: mamybielanskie@gmail.com z dopiskiem BAWMY SIĘ. 

 
bawmysie_mamyczas
Reklamy