BIELAŃSKA STONOGA

PLAKAT_festiwal_rodzina_w_dzialaniu-page-001

Projekt „Bielańska Stonoga” współfinansuje m.st. Warszawa

 

Program „Bielańska Stonoga” stanowi element lokalnego systemu wsparcia w Dzielnicy Bielany. Jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat, z terenu Bielan, w szczególności ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 209, Gimnazjum nr 74 oraz Zespół Szkół nr 56. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, poprzez udział dzieci, rodziców i nauczycieli w działaniach projektu. Projekt jest realizowany we współpracy z: Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Szkołą Podstawową nr 209, Gimnazjum nr 74 oraz Zespołem Szkół nr 56, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany i innymi instytucjami wspierającymi edukację i wychowywanie dzieci oraz wsparcie rodziny.

 Realizatorami projektu są doświadczone bielańskie organizacje pozarządowe:

– Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna szkoła”,

– Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4”,

– Fundacja Bene Vobis,

– Stowarzyszenie „Mamy Czas”,

– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”,

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki,

– Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”.

 

OFERTA STOWARZYSZENIA „MAMY CZAS” i jest dedykowana rodzicom i dzieciom w wieku 6-14 lat

DLA RODZICÓW
Cykle warsztatów dla rodziców „Trening Skutecznego Rodzica wg T .Gordona”
Trening Skutecznego Rodzica to warsztat adresowany do rodziców dzieci w wieku 6-10 lat, którzy mają wątpliwości co do stosowanych przez siebie metod wychowawczych w procesie wychowywania dziecka, a ogarniająca ich coraz częściej bezradność w relacjach z nim sprawia, że nie wiedzą co robić. Celem warsztatu jest pomoc rodzicom w szukaniu odpowiedzi na dręczące ich pytania dotyczące sposobów budowania relacji z dzieckiem, opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i miłości.
Trening Skutecznego Rodzica uświadamia rodzicom, dlaczego nie powinni być ani za surowi, ani zbyt ulegli. Surowy, twardy i władczy rodzic wywołuje u dziecka postawę buntowniczą i chęć odwetu. Miękki, uległy, pozwalający na wiele rodzic wyzwala u dzieci egoizm i zarozumiałość. Taki rodzic ma trudności z opanowaniem swoich dzieci.
Trening Skutecznego Rodzica to zdaniem dr Thomasa Gordona „metoda nie powodująca strat” w rodzinnej dyscyplinie. To specjalny zestaw umiejętności komunikacyjnych i zbiór porad pomagający rodzicom rozwiązywać wszystkie konflikty z dziećmi ku obopólnej satysfakcji. To funkcjonowanie w ramach wspólnie uzgodnionych reguł. Zaproponowane metody działają na dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków. Redukują bunt, nieodpowiedzialność, zarozumiałość, urazy, które często występują w dzisiejszych rodzinach. Według idei przekazywanych podczas warsztatu młodzież nie buntuje się przeciwko rodzicom. Buntuje się jedynie przeciwko określonym, destrukcyjnym metodom wychowawczym. Niezgoda i niepokój w rodzinach mogą stać się czymś wyjątkowym, gdy rodzice nauczą się wprowadzać nowe metody rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych.
Rodzice zdobywając wiedzę i umiejętności podczas warsztatu zyskują:
– umiejętności rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości;
– umiejętności pomagania i aktywnego słuchania;
– umiejętności wyrażania siebie i używania wielu rodzajów komunikatów typu ja;
– umiejętności rozpoznawania po czyjej stronie leży problem;
– umiejętności konfrontacyjnych i stawiania granic;
– umiejętności tworzenia zasad w rodzinie, które będą przestrzegane przez dzieci;
– umiejętności radzenia sobie ze stresem;
– umiejętności radzenia sobie ze złością;
Dzięki temu budują zdrowsze i satysfakcjonujące relacje z własnymi dziećmi dowodząc swego pozytywnego nastawienia wobec nich i również wobec samych siebie. Taka forma komunikacji z dzieckiem, której podstawą jest język akceptacji i umiejętne rozwiązywanie konfliktów sprawia, że szacunek, empatia i pozytywne nastawienie nie pozostają tylko abstrakcyjnymi pojęciami. Dodatkową korzyścią jaką rodzice wynoszą ze spotkań jest pozyskanie zaufania, otwartości i wsparcia grupy niezbędnego w trakcie dokonywanych zmian, a po ukończeniu cyklu pewności w byciu świadomym rodzicem.
Dzieci, których rodzice stosują metody wychowawcze w oparciu o TSR Gordona są błyskotliwe, bardziej twórcze, pewniejsze siebie i samodzielne. Lepiej radzą sobie w szkole, łatwiej nawiązują przyjaźnie i są społecznie bardziej przystosowane. Uczą się samodyscypliny i samokontroli, szanują potrzeby i prawa innych. W konfliktach z rodzicami i innymi dorosłymi nie używają walki, która może przerodzić się w dalszej perspektywie w zachowania agresywne. Dojrzewanie przechodzą bez większych burz i napięć zazwyczaj kojarzonych nieodzownie z tym okresem. Wyrastają na dorosłych o wysokim poczuciu etyki i moralności. Są zdrowsze fizycznie i psychicznie.
 Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem krótkich prezentacji, ćwiczeń, dyskusji i indywidualnych wypowiedzi uczestników.
Spotkania odbywają się w grupie 14 osób.
Czas trwania warsztatu 8 spotkań trwających 3 h = 24h zegarowe
Grupy docelowe: Rodzice dzieci w wieku 6-10 lat
 
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców
Zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez udzielenie wsparcia rodzicom w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, poprzez pomoc w budowaniu zdrowych relacji i więzi między członkami rodziny.
Wielu rodziców skarży się na to, że nie potrafią dotrzeć do swoich dzieci i nie wiedzą jak postępować, by dobrze je wychować. Często zdarza się, że mający jak najlepsze intencje rodzice nie potrafią ich zmienić w dobro swoich dzieci i budują z nimi relacje nieprawidłowe. Zapewnienie wsparcia rodzicom w budowaniu dobrych relacji i więzi z dziećmi jest bardzo ważne, gdyż zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój człowieka zależą od więzi, jakie tworzy on z innymi ludźmi, a budowania więzi uczymy się w rodzinie, od rodziców.
Oto cykl tematyczny warsztatów:
 1. Granice: 
  Czy rozpuszczam swoje dziecko?
  Kiedy pozwolić,  a kiedy zabronić. 
 2. Agresja: 
  Dlaczego dzieci się złoszczą i dlaczego to jest potrzebne. 
 3. Komunikacja:
  Jak rozmawiać z dziećmi żeby nas słuchały i do nas mówiły. 
 4. Jak budować u dziecka poczucie własnej wartości i sprawności. 
 5. Kształtowanie u dzieci dobrego obrazu siebie.
Warsztaty zainspirowane metodą porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, książkami duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego Jespera Juula oraz programem „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Mazlish i Faber.
Czas trwania wszystkich warsztatów: 2 godz. – 5 tematów, razem 10 godzin
Odbiorcy wszystkich warsztatów: rodzice uczniów w wieku 6–10 lat
Grupa: 10-15 osób

 Kontakt:

Stowarzyszenie „Mamy Czas”, stonoga.mamyczas@gmail.com, tel.: 695 582 415
lub u pedagogów SP nr 209, Gimnazjum nr 74 i Zespołu Szkół nr 56
http://www.bielanskastonoga.pl
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s