BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017

logo budżet partycypacyjny  

1321 – „ZJEDNOCZENIA 25” – ODDOLNA BIELAŃSKA INICJATYWA SPOŁECZNA

Pragniemy Wam przedstawić projekt do Budżetu Partycypacyjnego 2017, którego pomysłodawczynią jest Joanna Leszczyńska-Kudalciak.

Zakłada on stworzenie wyjątkowego miejsca, skupiającego organizacje pozarządowe działające na rzecz bielańskiej społeczności. Znajdziecie tam przestrzeń do pobudzenia aktywności rodzinnej, realizowanej w formie: warsztatów, wykładów, debat, szkoleń wszelakich działań mających na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Tu będzie można spotkać się z sąsiadem, spędzić ciekawie czas, realizować swoje pasje, poznawać interesujących ludzi i nauczyć się czegoś nowego.

Jakie będą zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców?

Miejsce spotkań lokalnej społeczności, otwarte siedem dni w tygodniu. Będzie tu można ciekawie spędzić czas wolny, pozostawić dziecko na zajęciach. Tu nastąpi wymiana doświadczeń i wiedzy, w celu wsparcia rodziny, budowania potencjału wolontariatu wśród lokalnej młodzieży i aktywizacja seniorów. Szeroko zawiązana współpraca organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bielany, umożliwi stworzenie bogatej oferty dla mieszkańców – tych małych i dużych i stworzy możliwości realizowania oddolnych inicjatyw, spontanicznych pomysłów mieszkańców, przy wsparciu organizacji pozarządowych. ZJEDNOCZENIA 25 będzie także miejscem, w którym młode lub dopiero tworzące się organizacje pozarządowe będą mogły uzyskać pomoc i wsparcie merytoryczne.
Projekt „Zjednoczenia 25” – stworzy przestrzeń, skupiającą organizacje pozarządowe (Fundacja Przystanek Twórczość, Stowarzyszenie „Mamy Czas”, Uczniowski Klub Sportowy UKS-G8, Fundacja Żyj z Pasją, Fundacja „Cały Świat w Twojej Dłoni”) działający na rzecz społeczności lokalnej w miejscu ogólnodostępnym dla lokalnej społeczności. Projekt ma na celu wszechstronną pomoc rodzicom, opiekunom, dzieciom, młodzieży, seniorom poprzez integracyjną działalność edukacyjną, kulturalną, ekologiczną, sportową, charytatywną oraz działalności z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. Tworzące się organizacje NGO będą mogły uzyskać merytoryczne i lokalowe wsparcie przy zakładaniu stowarzyszenia/fundacji. Miejsce będzie działać na rzecz społeczności lokalnej poprzez:
– organizowanie spotkań, warsztatów, wykładów, szkoleń, konsultacji;
– działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne, rekreacyjne i sportowe; profilaktyczne i terapeutyczne, na rzecz aktywizacji zawodowej i promocji zdrowia, współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, tworzenie otwartej przestrzeni publicznej przyjaznej bielańskiej społeczności;
– promocję wolontariatu wśród mieszkańców dzielnicy;
– poradnictwo i wsparcie indywidualne.
Formuła „Zjednoczenia 25” będzie otwarta dla społeczności lokalnej. Integracja będzie toczyła się wokół zabawy, stołu, posiłku, zajęć ogólnorozwojowych, warsztatów i dyskusji. Przewidziano też przestrzeń do indywidualnej pracy rodzica z zapewnioną opieką nad dzieckiem. Miejsce będzie współtworzone przez społeczność, inkubator działań sąsiedzkich, kooperatywy lokalne.

Wszelkie szczegóły dotyczące kosztów projektu znajdziecie TU

 

zjednoczenia_plakat

 

 

Reklamy