BYĆ BLIŻEJ

To nowo tworzone grupy wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi .Inicjatywa  Stowarzyszenia „Mamy Czas” stworzy  możliwość uczestniczenia w regularnych, spotkaniach w okolicy miejsca zamieszkania. Głównym celem grupy wsparcia jest wzmocnienie jej uczestników w obszarze pełnionych  ról rodzicielskich. Odbywać się to będzie poprzez prowadzone na grupie rozmowy, wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami w oparciu o akceptację, empatyczne rozumienie i wzajemne zaufanie. Uczestnicy uzyskują pomoc w zmaganiu się z przeżywanymi dylematami, trudnościami i wyzwaniami rodzicielskimi.

Tematyka spotkań będzie zarówno inicjowana przez uczestników zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i bieżącymi doświadczeniami a także będzie  moderowana przez osobę prowadzącą .

Grupa wsparcia skierowana jest do każdego rodzica, który chce bliżej poznać siebie w kontakcie z własnym dzieckiem, przyjrzeć się potrzebom dziecka, ale i z wrażliwością swoim własnym.  W bezpiecznej atmosferze będziemy mogli dzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami, a także zobaczyć perspektywę innych rodziców, dostaniemy możliwość czerpania  od siebie nawzajem. Grupa wsparcia dla Rodziców powstaje po to byśmy wspólnie mogli zmierzyć  się z każdą pojawiającą  się trudnością, lękiem, ale także po to byśmy mogli dzielić się swoimi radościami i sukcesami.

Grupa wsparcia dla Rodziców z dziećmi 2-6 lat – czerwiec.

Spotkania: 15, 16, 22, 23, 29, 30 czerwca godz. 10.30 -12.30

wakacyjne spotkanie: 5 lipca 2019 w godz.10.30-12.30

 

GRUPA wsparcia dla Rodziców z dziećmi do 1 r.ż – wrzesień-październik 2019 r.

Termin:  7 spotkań po 2 godziny

25 września 2019 w godz.12.30-14.30
2, 9 ,16, 23, 28,30 październik w godz.12.30-14.30

 

NOWA grupa wsparcia dla rodziców z dziećmi 2 – 4 roku życia

Termin:  7 spotkań  

 Listopad 2019: 9, 16, 23, 24, 30  w godz.16.00-18.00
 Grudzień 2019: 7, 8  w godz.16.00-18.00 

PROWADZĄCA: Magdalena Kłobukowska

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją psychologia kliniczna oraz-letnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

ZAPISY: treningmamyczas@gmail.com BYĆ BLIŻEJ

Autorski program Stowarzyszenia Mamy Czas Rodzina na Bielanach z Mamy Czas finansowany jest przez: m.st. Warszawa Dzielnica Bielany

być bliżej wrzesien