BYĆ BLIŻEJ

To nowo tworzone grupy wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi .Inicjatywa  Stowarzyszenia „Mamy Czas” stworzy  możliwość uczestniczenia w regularnych, spotkaniach w okolicy miejsca zamieszkania. Głównym celem grupy wsparcia jest wzmocnienie jej uczestników w obszarze pełnionych  ról rodzicielskich. Odbywać się to będzie poprzez prowadzone na grupie rozmowy, wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami w oparciu o akceptację, empatyczne rozumienie i wzajemne zaufanie. Uczestnicy uzyskują pomoc w zmaganiu się z przeżywanymi dylematami, trudnościami i wyzwaniami rodzicielskimi.

Tematyka spotkań będzie zarówno inicjowana przez uczestników zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i bieżącymi doświadczeniami a także będzie  moderowana przez osobę prowadzącą .

Grupa wsparcia skierowana jest do każdego rodzica, który chce bliżej poznać siebie w kontakcie z własnym dzieckiem, przyjrzeć się potrzebom dziecka, ale i z wrażliwością swoim własnym.  W bezpiecznej atmosferze będziemy mogli dzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami, a także zobaczyć perspektywę innych rodziców, dostaniemy możliwość czerpania  od siebie nawzajem. Grupa wsparcia dla Rodziców powstaje po to byśmy wspólnie mogli zmierzyć  się z każdą pojawiającą  się trudnością, lękiem, ale także po to byśmy mogli dzielić się swoimi radościami i sukcesami.

Grupa wsparcia dla Rodziców z dziećmi (2-6) lat startuje w czerwcu .

Na czas spotkań, zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Prowadząca Katarzyna Fiałkowska

Kasia o sobie:

Jestem psychologiem, praca z dziećmi jest moją  pasją. Uważam, że podstawą do prawidłowego rozwoju dziecka jest zbudowanie relacji z Rodzicem, opartej na akceptacji, zaufaniu oraz świadomym podążaniu za dzieckiem. W systemie rodzinnym powinno być miejsce na swobodne wyrażanie emocji przez wszystkich jego członków.
Nie uznaję dzielenia dzieci na grzeczne/ niegrzeczne, dzieci nie są złe, głupie tylko czasem się głupio zachowują..
Chciałabym żeby na naszej grupie wsparcia była przestrzeń i miejsce na rozmowę o wszystkim czego będziecie Państwo potrzebować. Serdecznie zapraszam :) !

ZAPISY: treningmamyczas@gmail.com BYĆ BLIŻEJ

  

Spotkania: 15, 16, 22, 23, 29, 30 czerwca godz. 10.30 -12.30

wakacyjne spotkanie: 5 lipca 2019 w godz.10.30-12.30

 

Autorski program Stowarzyszenia Mamy Czas Rodzina na Bielanach z Mamy Czas finansowany jest przez: m.st. Warszawa Dzielnica Bielany

być bliżej 2 wersja

 

 

 

Reklamy