CHCĘ BYĆ SOBĄ ZAAKCEPTUJ MNIE

Zajęcia uspołeczniające z relaksacją dla dzieci. 

Głównym celem zajęć jest nabywanie umiejętności społecznych poprzez poznawanie innych osób, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach. Możliwość przebywania w bezpiecznych warunkach w niezagrażającej i akceptującej grupie rówieśniczej sprzyja integracji i kształtowaniu naturalnych relacji interpersonalnych. Zajęcia rozwijają świadomość mocnych i słabszych stron oraz świadomość różnic i podobieństw między osobami .

Cele terapeutyczne sprzyjają budowaniu pozytywnego obrazu siebie oraz tworzeniu możliwości odreagowywania napięć powstających na skutek niepowodzeń społecznych u tak małych dzieci.

Cele edukacyjne pozwolą  zdobyć  wiedzę  niezbędną w  kontaktach społecznych, sprzyjają ustaleniu reguł grupowych (kontrakt), rozpoznawaniu emocji u siebie i innych. Rozwijają umiejętności udzielania informacji zwrotnych. Dzieci uczą się zachowań asertywnych, które ułatwiają porozumiewanie się.

Cele rozwojowe służą nabywaniu umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie z  problemami, poznaniu własnej podatności na wpływy innych osób.

Dzieci podczas zajęć nabywają umiejętności kształtujące koncentrację, uczą się nazywać swoje emocje, rozwijają twórcze myślenie. 

Zajęcia dla dzieci w wieku 3,5-5 lat (do końca czerwca) oraz NOWA GRUPA od września 5-6 lat

Prowadząca:

Antonina Chałubińska-Gonerko
Jestem psychologiem ze specjalizacją szkolno -wychowawczą oraz terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam Szkołę Dla Rodziców i Wychowawców oraz roczne Studium Umiejętności Trenera i Lidera w oparciu o metodę Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga. Prowadziłam cykle warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych oraz różne warsztaty z tematyki komunikacji dla dzieci i dorosłych, w tym Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej oraz w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.  Specjalizuję się także w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

 

ZAPISY: treningmamyczas@gmail.com z dopiskiem BYĆ SOBĄ

Spotkania: 24, 25, 26,27,28 czerwca godz.16.00 – 18.00

wakacyjne daty:

 20 sierpnia 2019 w godz.16.00-18.00

 22 sierpnia 2019 w godz.16.00-18.00

NOWA GRUPA OD WRZEŚNIA – dla dzieci 5-6 lat

Terminy: 7 spotkań  po 2 godziny

 24 września, 1,8,15,22,29,31  październik 2019 w godz.16.30-18.30

 

Terminy: 7 spotkań  po 2 godziny

Listopad 2019 –  7, 14, 21, 28, w godz. 17.30-19.30 

Grudzień 2019 – 5, 12, 19 w godz. 17.30-19.30

chce_byc_soba.png