INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA RODZIN BIELAŃSKICH

 

Z uwagi na bardzo silną potrzebę takich spotkań wyszliśmy z inicjatywą – „ Spotkanie z rodziną „ ma ono na celu obserwację wzajemnej współpracy, relacji panujących w rodzinie, systemu wychowawczego, sposobu komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, obserwację pod kątem ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych dziecka.  Konsultacja ma charakter diagnostyczny, którego celem jest przekazanie rodzinie informacji zwrotnych oraz wsparcie w budowaniu prawidłowo funkcjonującego środowiska,  zaspokajającego potrzeby wszystkich członków rodziny.

Wykorzystane będą następujące formy diagnostyczne:
– obserwacja badanych we wzajemnych relacjach
– prace plastyczne małoletnich
– obserwacja w sytuacji zadaniowej z zaangażowaniem wszystkich członków rodziny
– wywiad kierowany indywidualny i wspólny poszerzony o elementy TZN Rottera
– gra rodzinna, z elementami badania psychologicznego małoletnich z zastosowaniem wywiadu, swobodnej aktywności, metody projekcyjnej oraz obserwacji w relacji z rodzicami

Konsultacja ma dwuetapowy przebieg – pierwsze spotkanie diagnostyczne, drugie spotkanie – przekazanie informacji zwrotnych o rodzinie, dziecku/dzieciach, wskazanie możliwości rozwojowych, skierowanie do dalszej diagnostyki/specjalistów w określonych obszarach.

Korygowanie niewłaściwych postaw rodzicielskich na jak najwcześniejszych etapach przyczynia się bezpośrednio do podnoszenia jakości życia wszystkich członków rodziny, jednocześnie wspiera budowanie więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem, uwspólnia system wychowawczy, a tym samym przekłada się długofalowo na zmniejszone podejmowanie zachowań ryzykownych, stanowiąc formę profilaktyki pierwszorzędowej.

Psycholog: Inka Kakiet

ZAPISY TYLKO MAILEM: treningmamyczas@gmail.com dopisek KONSULTACJE 

Autorski program Stowarzyszenia Mamy Czas Rodzina na Bielanach z Mamy Czas finansowany jest przez: m.st. Warszawa Dzielnica Bielany

indywidualne_konsultacej_z_psychologiem.png

 

Realizacja: Stowarzyszenie Mamy Czas

Program finansowany przez: m.st. Warszawa  Dzielnica Bielana