Nasze Projekty

Od 11 marca 2011 Stowarzyszenie „Mamy Czas” zrealizowało następujące projekty:

1. „Na Bielanach Mamy Czas na integrację i rozwój – zorganizowanie różnorodnych form wsparcia dla warszawskich rodzin

Dofinansowany przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy. W ramach tego projektu realizowane były następujące formy wsparcia dla bielańskich rodzin:

  • Grupa wsparcia dla mam dzieci w wieku 0-12 miesięcy
  • Bawmy się – zajęcia ogólnorozwojowe dla rodziców z dziećmi
  • Projekt dwulatek – zajęcie dla rodziców i dzieci
  • Trening Skutecznego Rodzica wg T.Gordona
  • spotkania z ekspertami
  • zajęcia z języka angielskiego dla dzieci.

2. „Kawiarnia Obywatelska Bielańskich Rodziców”

Dofinansowany ze środków m.st. Warszawy decyzją Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie dla bielańskich rodziców  nt. bycia rodzicem małych dzieci na Bielanach. Była to okazja do rozmowy na temat ich potrzeb, oczekiwań wobec dzielnicy, w której mieszkają i wychowują dzieci, pomysłów na rozwój najbliżej okolicy.

3. „Buum na teatr”

Dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu zorganizowane zostały we współpracy z Teatrem Plac Zabaw 4 Bielańskie Spotkania Teatralne oraz warsztaty teatralne dla małych dzieci.

4. „Rodzinne warsztaty św. Mikołaja”

Projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy decyzją Centrum Komunikacji Społecznej M.st. Warszawy. Były to spotkania plastyczne związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia dla rodziców i małych dzieci. 

5. Projekt partnerski „Centra Matek tworzące struktury wsparcia dla aktywnego zaangażowania wolontariatu”  w latach 2011-2013,

Finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zrealizowany w ramach programu europejskiego “Grundtvig – uczenie się przez całe życie”.  W projekcie brało udział 12 krajów: Austria, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Holandia, Liechtenstein, Niemcy, Polska, Słowacja, Turcja, Węgry, Włochy. 

W ramach projektu: organizowaliśmy zagraniczne wizyty studyjne oraz weekendowe spotkania dla liderek Klubów Mam z całej Polski. Nasz projekt został wybrany jako dobra praktyka programu Gruundtvig. Dzięki temu projektowi powstała ogólnopolska Sieć Klubów dla Rodzin. Został on też nominowany przez FRSE jako jeden z lepszych projektów w Polsce w konkursie Eduinspiracje. Natomiast Koordynatorka Joanna Leszczyńska-Kudłaciak została nominowana jako Eduispirator za nowatorskie koordynowanie projektem.

6. Bielański Klub Mam i Tatusiów jako centrum integracji i wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi

Dofinansowany przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawa. W ramach projektu organizowaliśmy różnorodne spotkania i warsztaty dla rodziców oraz całych rodzin.

7. „Rodzic nie jest sam”, którego celem była profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. Projekt realizowany ze środków The Velux Foundation w ramach konkursu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

W ramach projektu zorganizowane zostały 3 cykle spotkań dla matek „Nowe życie – grupa wsparcia dla matek dzieci w wieku 0-12 miesięcy”, indywidualne konsultacje z psychologiem dziecięcym oraz cykl 6 spotkań edukacyjnych dla rodziców.

7. W krainie baśni i teatru – Bielańskie Spotkania Teatralne

Dofinansowany przez Dzielnicę Bielany m.st. Warszawy, w ramach którego we współpracy z Teatrem Małego Widza zorganizowaliśmy cykl spektakli dla rodzin z małymi dziećmi.

8. Projekt „Rodzinne spotkania Mikołajkowe’’ 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawa. Cele projektu to rozwijanie różnych umiejętności dzieci i rodziców, integrację pomiędzy warszawskimi rodzinami.

9. Konferencja „Warszawa dla Rodzin”.

Stowarzyszenie „Mamy Czas” we współpracy z Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa-Ochota oraz Biurem Promocji i Projektów Społecznych m. st. Warszawy. W konferencji wzięło udział: 190 osób wraz z dziećmi. Projekt pozyskał nominację w konkursie S3KTOR na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową.

10. Projekt „Klub Mam i Tatusiów na Bielanach 2013”

Dofinansowany przez Biuro Promocji i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. Projekt ten tworzy kompleksowy system wsparcia i edukacji dla rodziców małych dzieci.

11. „Bycia dobrym rodzicem warto się uczyć – warsztaty dla rodziców małych dzieci z terenu Dzielnicy Bielany” 

Dofinansowany przez Wydział ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany w 2013 roku.

12. Projekt partnerski Grundtvigna lata 2013-2015 . „Public living room – a safe learning space

W ramach Programu “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP).  W projekcie tym uczestniczyły następujące państwa: Niemcy, Holandia, Austria, Turcja, Słowacja i Polska.

13. „Kraina Świętego Mikołaja” (dwie edycje 2014 i 2015)

Projekt realizowany we współpracy z Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa-Ochota. W ramach projektu były realizowane warsztaty świąteczne w trakcie Warszawskich Spotkań Wigilijnych.

14. Trening umiejętności wychowawczych

Dofinansowany ze środków ochrony i promocji zdrowia dotyczących  przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy w 2015 roku Nazwa zadania konkursowego: Programy rozwijające umiejętności wychowawcze dla rodziców i opiekunów oraz programy edukacyjne promujące wychowanie dzieci bez przemocy w Dzielnicy Bielany- 2015 rok.

15. „Mamy Czas dla rodzin warszawskich”

Dofinansowany przez Biuro Promocji i Projektów Społecznych m.st . Warszawy. Projekt ten tworzy kompleksowy system wsparcia i edukacji dla rodziców małych dzieci.

16. „Moja pierwsza książka” 

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Biblioteką Publiczną na Bielanach w oddziale nr 14, a sfinansowany przez Centrum Wolontariatu T-Mobile. 

17. „Bielańska Stonoga”

Konsorcjum 7 organizacji działających w ramach elementu wsparcia LSW dla bielańskich rodzin z dziećmi.

18. Bielańskie Rodzinne Spotkania Mikołajkowe 2015

Świąteczne warsztaty mikołajkowe połączone ze spotkaniem ze specjalistą psychologiem

19: “Wiedza Rodziców Dobrem Dzieci”

Projekt mający na celu wsparcie rodziców i opiekunów. W ramach projektu realizowano spotkania:

  • Jestem mamą
  • Spotkanie ze specjalistą
  • Trening Zarządzania Chaosem 

20. „Małe warsztaty wielkiej architektury”

21.Bielański Festiwal Książki Dziecięcej 2016

Targi książki dziecięcej, połączone z premierą spektaklu opartego na książce napisanej przez dzieci i dla dzieci „Sposób na książkę”. Książka powstała w ramach projektu „Moja pierwsza książka”.

Stowarzyszenie „Mamy Czas” organizuje różnego rodzaje eventy, pikniki, oraz jest  zapraszane przez m.st Warszawy i Urząd Dzielnicy Bielany do różnorodnych działań na rzecz dzieci i rodzin.