RELACJE

RELACJE W DOMU JAKO PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

Nasza oferta jest skierowana do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 6 -15 lat. Celem projektu jest działanie profilaktyczne, polegające na wyposażeniu rodziców i ich dzieci w podstawowe narzędzia budujące relacje, trwałe więzi rodzinne, nauczenie komunikacji opartej na porozumieniu bez przemocy, wspieranie i budowanie poczucia własnej wartości. Celem projektu jest wzrost świadomości rodziców odnośnie roli, jaką pełni prawidłowa relacja rodzinna w profilaktyce podejmowanych przez młodzież zachowań ryzykownych .Poprzez ćwiczenia uczestnicy przyjrzą się swoim zachowaniom rodzicielskim oraz zostaną wyposażeni w podstawowe narzędzia, pozwalające na natychmiastowe wykorzystanie w warunkach domowych, przykładowo uwrażliwienie na potrzeby dziecka (przeformułowanie nieprawidłowych komunikatów, metoda NVC), zachowania i komunikaty pomagające budować poczucie własnej wartości u dziecka, nastawienie na kooperację. Jednocześnie dzieci poprzez odpowiednio przygotowane zabawy, będą miały możliwość nauczenia się wyrażania emocji, mówienia o swoich potrzebach, nastawienia na współpracę     z rodzicem.

Dorośli biorący udział w warsztatach:

– uzyskają większą świadomość na temat zjawiska przemocy w rodzinie, szkód wynikających z picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych

– zdobędą większą wiedzę jak relacje rodzinne wpływają na poczucie bezpieczeństwa u dziecka

– utrwalą swoją wiarę, że rodzina powinna być źródłem zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka (dla wszystkich jej członków)

– poznają zasadę NVC, czyli porozumienie bez przemocy

– uzyskają świadomość jak relacje rodzinne są ważne w budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka

– będą potrafili sformułować własne cele wychowawcze

– nauczą się wpływać na budowanie relacji z dzieckiem poprzez podejmowanie określonych aktywności

– zwiększą swoją świadomość dotycząca modelu rodziny, oczekiwań względem jej członków

Odbędą się 3 spotkania / warsztaty  dla rodziców, opiekunów dzieci w wieku 6-15 lat trwające po 3 godziny.

2 osoby prowadzące  – psycholog , pedagog

Terminy: 

27.11.2020 r. -w godzinach: 15:30-18:30  – spotkanie przy  platformie  TEAMS  Windows 

30.11 .2020 r.- w godzinach: 15:30-18:30 – spotkanie przy  platformie  TEAMS  Windows 

04.12.2020 r. – w godzinach: 17:00-20:00 – spotkanie online poprzez ZOOM 

Dzieci, które wezmą udział w zajęciach:

– nauczą się nazywać swoje emocje

– nauczą się wyrażania komunikatów „powiedz to inaczej”

– dowiedzą się jak ważne jest mówienie o swoich potrzebach i emocjach w kontakcie z członkiem rodziny bądź zaufanym dorosłym

Odbędą się 3 spotkania / warsztaty dla dzieci po 3 godziny, 2 osoby prowadzące – pedagog i animator do dzieci  

Terminy:  

27.11.2020 r. – w godzinach: 9:00 -12:00   – spotkanie przy  platformie  TEAMS  Windows 

 27.11.2020 r.- w godzinach: 12:15-15:15   – spotkanie przy  platformie  TEAMS  Windows 

10.12.2020 r. – w godzinach: 15:00-18:00 – spotkanie online poprzez ZOOM 

Spotkania odbędą się w formie stacjonarnej lub  w trybie na odległość za pomocą internetu online np ZOOM, lub Microsoft Teams.

Grupy zostaną podzielone zgodnie z obowiązującymi aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zapisy tylko mailowo: treningmamyczas@gmail.com z dopiskiem Relacja 

WARSZTATY BEZPŁATNE 

PROWADZĄCE :

Agnieszka Dąbrowska : jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem, doradcą zawodowym, prowadzi terapię pedagogiczną i jest ekonomistką. Ukończyła kierunek Zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej, a po 15 latach pracy w korporacji dwa kierunki pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie oświatą na UKSW oraz dwuletni staż terapeutyczny w fundacji Synapsis. Obecnie jest wicedyrektorem w Niepublicznej Szkole Podstawowej i pedagogiem w Liceum Ogólnokształcącym nr 13 w Warszawie. Prywatnie jest żoną i mamą dwóch synów. Bardzo lubi podróże dalekie i bliskie, wycieczki rowerowe i długie spacery.

Inka Kakiet – psycholog, trener umiejętności społecznych, od wielu lat współpracująca z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny, wychowawca na obozach, trener umiejętności społecznych podczas warsztatów. Od kilku lat współpracuje  z Klubem Mam i Tatusiów na Bielanach prowadząc konsultacje dla rodziców. Mówi o sobie, że jest drogowskazem, stara się pokazywać różne kierunki i możliwości. Uważa, że rodzic jest najlepszym specjalistą od własnego dziecka, nawet jeśli czasem wymaga wsparcia i podpowiedzi.

Joanna Kasztelaniec –  doświadczona edukatorka i animatorka zabaw z dziećmi. Pisze i realizuje warsztaty związane z literaturą dziecięcą, wiedzą o przyrodzie. Organizuje przygodowe działania terenowe. Związana ze Stowarzyszeniem Mamy Czas.