Turlu Turlu

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne to metoda wykorzystująca pracę ciała, jako narzędzia do komunikacji pomiędzy uczestnikami zajęć. 

Ćwiczenia odbywają się w parach złożonych z dzieci i ich opiekunów. Jednym z głównych założeń zajęć, jest dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi relacji. Wiele ćwiczeń stworzono w oparciu o zabawy znane z okresu dzieciństwa i niemowlęctwa. Uczestnicy ćwiczą samodzielnie, w parach i grupie. Ćwiczenia służą dodatkowo poprawie świadomości własnego ciała, koordynacji, a także poznaniu otaczającej przestrzeni. Każdorazowa sesja pozwala uczestnikom na nowe, kreatywne spojrzenie na ruch i możliwości fizyczne własnego ciała. Ćwiczenia służą też pracy nad uważnością i koncentracją. Ruch rozwijający może być propozycją sposobu wyrażania bliskości dziecka i rodzica. 

Zestaw ćwiczeń jest też inspiracją dla dalszej wspólnej ,,pracy” w domu. Każdorazowa sesja Ruchu Rozwijającego składa się z : -ćwiczeń kształtujących świadomość osoby -ćwiczeń kształtujących świadomość przestrzeni Ćwiczenia oparte na relacji pozwalają na wzajemne zaopiekowanie się uczestników, pracę razem dla osiągnięcia wspólnego celu, a także wyrażanie emocji w relacji przeciwko sobie w sposób niezagrażający i służący wyzwoleniu energii. 

Zaletą metody jest jej forma, która pozwala na dobrą zabawę dzięki której uczestnicy dowiadują się nowych rzeczy o sobie i innych. Zajęcia prowadzone w grupach złożonych z dzieci, ćwiczących razem w parach pozwalają być w relacji i uczą zarówno współpracy jak i wyznaczania granic i komunikowania o własnych potrzebach. 
Zajęcia cechuje dobrowolność udziału w każdym z ćwiczeń. 

Dla dzieci od około 3 roku życia roku życia wzwyż. 
– Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną animatorkę metody Ruchu Rozwijającego

Środy 17:00 – 18:00 

 

turlu turlu mamy czas