WSPARCIE RODZICÓW I NASTOLATKÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA II

Spotkania dla nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 12-16 lat

Uczestnictwo dziecka w zajęciach będzie rozwijać  zdolności radzenia sobie  z problemami dnia codziennego, związanymi z zachowaniem, emocjami, kontaktami społecznymi oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego. 

Głównym celem zajęć jest nabywanie umiejętności społecznych poprzez poznawanie innych osób, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach. 


Zapisy: mamybielanskie@gmail.com

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 12-16 lat

Głównym celem grupy wsparcia jest wzmocnienie jej uczestników w obszarze pełnionych  ról rodzicielskich. Odbywać się to będzie poprzez prowadzone na grupie rozmowy, wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami w oparciu o akceptację, empatyczne rozumienie i wzajemne zaufanie. Uczestnicy uzyskują pomoc w zmaganiu się z przeżywanymi dylematami, trudnościami i wyzwaniami rodzicielskimi.

Tematyka spotkań będzie zarówno inicjowana przez uczestników zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i bieżącymi doświadczeniami a także będzie  moderowana przez osobę prowadzącą .

Zapisy: mamybielanskie@gmail.com

Indywidualne konsultacje dla rodziców nastolatków lub nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 12-16 lat

Zapisy tylko mailowo: mamybielanskie@gmail.com z dopiskiem KONSULTACJE ZA

Indywidualne konsultacje dla rodziców nastolatków lub nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 12-16 lat to konsultacje dla tych rodziców i nastolatków, którzy biorą udział w/w projekcie.

ZAPISY: mamybielanskie@gmail.com

Uczestnicy spotkań, zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej składki na cele statutowe w wysokości 120 zł – od rodziny