STATUT STOWARZYSZENIA „MAMY CZAS”

Aktualny statut Stowarzyszenia „Mamy Czas”

(format PDF, do odczytania potrzebny jest program Adobe Reader):

Ujednolicony tekst Statutu Stowarzyszenia Mamy Czas

Reklamy