DEPRESJA

DEPRESJA I MYŚLI SAMOBÓJCZE WŚRÓD NASTOLATKÓW – warsztaty
Grupy warsztatowe dla rodziców:
Celem spotkania jest zapoznanie rodziców z problematyką depresji u młodzieży, symptomów oraz metod wsparcia. Zajęcia mają formę otwartą, nastawioną na wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie konkretnych problemów.
TERMINY: 

Grupy warsztatowe dla rodziców:  

19.10 (poniedziałek) – godzina – 15:00 – 18 :00

26.10 (poniedziałek) – godzina – 18:00 – 21:00  – z uwagi na to, że w Warszawie mamy czerwoną strefę i Liceum Ogólnokształcące jest zamknięte, warsztat odbędzie się drogą online.

Wszystkie osoby, które się zgłoszą otrzymają link na warsztaty drogą mailową.

Grupy warsztatowe dla młodzieży:
Spotkanie ma na celu zapoznanie z tematyka depresji, samookaleczeń,  uwrażliwienie na symptomy i niebezpieczne zachowania, sposoby radzenia sobie oraz konstruktywne szukanie pomocy.
Jedno spotkanie poświęcone jednej grupie. 
TERMINY do wyboru:
07.12. (poniedziałek)  w godzinach 15.00-18.00
08.12. ( wtorek) w godzinach 16.00-19.00 – spotkanie na ZOOM
11.12. (piątek)  w godzinach 9.00-12.00
18.12. (piątek) w godzinach  9.00-12.00
Czy warsztaty odbędą się drogą online, czy stacjonarnie wszystko będzie zależało od sytuacji wynikającej  z zagrożenia SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Warszawie.
Konsultacje dla rodziców:
Konsultacje indywidualne po 2 godziny zegarowe – po wcześniejszym mailowym zgłoszeniu
PROWADZĄCE:

Agnieszka Dąbrowska : jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem, doradcą zawodowym, prowadzi terapię pedagogiczną i jest ekonomistką. Ukończyła kierunek Zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej, a po 15 latach pracy w korporacji dwa kierunki pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie oświatą na UKSW oraz dwuletni staż terapeutyczny w fundacji Synapsis. Obecnie jest wicedyrektorem w Niepublicznej szkole Podstawowej i pedagogiem w Liceum Ogólnokształcącym nr 13 w Warszawie. 

Prywatnie jest żoną i mamą dwóch synów. Bardzo lubi podróże dalekie i bliskiewycieczki rowerowe i długispacery.

Małgorzata Ciania: psycholożka, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin; Od 2009 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, prowadzi warsztaty, szkolenia, wspiera specjalistów związanych z edukacją. Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą od 12. roku życia, specjalizuje się w pracy z osobami z zespołem Aspergera. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Mamy Czas” od 2 lat.

ZAPISY
treningmamyczas@gmail.com lub tel.: 695 582 415 

Miejsce: Niepubliczna SP i Liceum Ogólnokształcące Nr 13, ul. Conrada 7, Warszawa

WARSZTAT BEZPŁATNY

Projekt finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy