PROCEDURY – COVID19

Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19” w Stowarzyszeniu „Mamy Czas”

 1. W siedzibie Stowarzyszenia „Mamy Czas” stosuje się wytyczne Ministerstwa Zdrowa, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, umieszczona na stronie internetowej placówki Stowarzyszenia „Mamy Czas” oraz udostępnionych w siedzibie.
 2. Do Klubu Mam i Tatusiów na Bielanach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.
 3. W siedzibie Stowarzyszenia „Mamy Czas” dostępne są:
  • a) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń klubu oraz sprzętów i pomocy dydaktycznych znajdujących się w placówce;
  • b) Płyn do dezynfekcji rąk i środki higieny.
  • c) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
 4. W siedzibie  Stowarzyszenie „Mamy Czas” zaleca się:
  • a) dezynfekcja rąk (swoich oraz dziecka) po wejściu do klubu – dezynfekcja rąk u dzieci powyżej 6 roku życia
  • b) zmiana obuwia i pozostawienie go w miejscu do tego wyznaczonym
  • c) pozostawienie odzieży wierzchniej na wieszaku w szatni
  • d) zasłanianie ust i nosa podczas przebywania w siedzibie Stowarzyszenia (osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 4 roku życia) , jeżeli będzie zachowana odległość 1,5 m do 2 m pomiędzy osobami, maseczek nie trzeba nosić.
 5. Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów
 6. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w klubie od dnia 18 czerwca 2020 do czasu ich odwołania.
 7. Wszyscy prowadzący i odwiedzający siedzibę Stowarzyszenia „Mamy Czas” zobowiązani są do stosowania się obowiązujących procedur.