WSPARCIE RODZICÓW I NASTOLATKÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Spotkania dla nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 13-15 lat

Uczestnictwo dziecka w zajęciach będzie rozwijać  zdolności radzenia sobie  z problemami dnia codziennego, związanymi z zachowaniem, emocjami , kontaktami społecznymi oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego. 

Głównym celem zajęć jest nabywanie umiejętności społecznych poprzez poznawanie innych osób, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach. 


PONIEDZIAŁKI
wrzesień : 20, 27 w godzinach 17:00 – 20:00
październik: 4,11,18   w godzinach 17:00 – 20:00

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 13-15 lat

Głównym celem grupy wsparcia jest wzmocnienie jej uczestników w obszarze pełnionych  ról rodzicielskich. Odbywać się to będzie poprzez prowadzone na grupie rozmowy, wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami w oparciu o akceptację, empatyczne rozumienie i wzajemne zaufanie. Uczestnicy uzyskują pomoc w zmaganiu się z przeżywanymi dylematami, trudnościami i wyzwaniami rodzicielskimi.

Tematyka spotkań będzie zarówno inicjowana przez uczestników zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i bieżącymi doświadczeniami a także będzie  moderowana przez osobę prowadzącą .

PONIEDZIAŁKI 
październik: 25 w godzinach 18:30 – 21:30
listopad: 8 ,15 , 22  w godzinach 18:30 – 21:30 i 27 sobota  w godzinach 11:00 – 14:00

Indywidualne konsultacje dla rodziców nastolatków lub nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 13-15 lat

Zapisy tylko mailowo: mamybielanskie@gmail.com z dopiskiem KONSULTACJE ZA

Indywidualne konsultacje dla rodziców nastolatków lub nastolatków z Zespołem Aspergera w wieku 13-15 lat to konsultacje dla tych rodziców i nastolatków, którzy biorą udział w/w projekcie.

PROWADZĄCE:

Katarzyna Fiałkowska-jest psychologiem klinicznym, pracowała jako terapeuta środowiskowy z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami, prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży zarówno na terenie domu, jak i w szkole oraz przestrzeni publicznej. Konsultowała rodziców i specjalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu. Aktualnie pracuje jako psycholog w szkole. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców z dziećmi w Stowarzyszeniu ” Mamy Czas”.

– Małgorzata Ciania – psycholożka, psychoterapeutka – osoba wspomagająca, współpracuje z nami od 2 lat 

ZAPISY: – mamybielanskie@gmail.com

Informacje o wcześniejszym projekcie z tematyką ZA – https://mamyczas.wordpress.com/w-drodze-do-rozwoju-i-samodzielnosci-ii/